Zespół wokalny

Istnieje w szkole od wielu lat i zdobył sobie duże uznanie, uświetniając imprezy szkolne oraz zdobywając czołowe miejsca w różnych konkursach organizowanych w Warszawie i poza Warszawą. Do innych osiągnięć zespołu należy nagranie własnej płyty, występ w Sejmie RP, w „Szansie na sukces” oraz w Teatrze Narodowym.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory z muzyką Krzysztofa Miłosza (byłego wicedyrektora) i tekstami Stefana Podmokłego (byłego dyrektora), którzy przez wiele lat z dużymi sukcesami prowadzili zespół.
W zespole śpiewają uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz niektórzy nasi absolwenci.