Zajęcia teatralne dla dzieci młodszych

t1

t3

Celem tych zajęć jest stworzenie dzieciom możliwości artystycznej ekspresji
w obszarze sztuki ze szczególnym uwzględnieniem form teatralnych
i muzycznych. Podczas zajęć odbywających się dwa razy w tygodniu przygotowywane są przedstawienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rekwizyty, stroje, oprawę muzyczną, przygotowanie roli, ewentualnej choreografii, sceny.

Uczestnictwo w tych zajęciach umożliwia dzieciom:

  • osiągnięcie sukcesu na własną miarę
  • zaistnienie w grupie
  • doświadczanie własnej mocy sprawczej
  • naukę kreatywności
  • wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie
  • poznanie swojego świata emocji
  • integrację ze społecznością szkolną.