SKS

Zajęcia SKS są otwarte dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły zarówno chłopców jak i dziewcząt.
Zajęcia te w szczególności mają na celu:

Uczniowie poznają zasady fair play jakie obowiązują w sporcie oraz przepisy gry w wyżej wymienionych dyscyplinach. W trakcie zajęć SKS-u organizowane są różnorodne testy sprawnościowe. Treningi SKS-u prowadzą panie:
Katarzyna Garbowska i Alicja Nienałtowska.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zajęcia!

 

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
    i zainteresowań sportowych.
  • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez naukę i zabawę.
  • Doskonalenie techniki oraz taktyki gry w unihokeja, piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, piłkę koszykową i tenisa stołowego.
  • Przygotowanie do zawodów szkonych, międzyszkolnych, ogólnopolskich.