Trening umiejętności społecznych

025

„JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE ”

Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów od 4 klasy szkoły podstawowej do III gimnazjum. Projekt trwa 10 tygodni po trzy godziny lekcyjne tygodniowo.
Podczas zajęć, które podzielone są na trzy działy uczniowie trenują :
umiejętności społeczne takie jak np.: prowadzenie trudnej rozmowy, zadawanie pytań, radzenie sobie ze swoim albo czyimś gniewem, unikanie bójek, reagowanie na zaczepki, proszenie o pomoc, radzenie sobie z tremą i lękiem, zachowując się w sposób asertywny.
kontrolę złości, podczas odgrywania sytuacji w której opanowują swoją złość korzystając z technik redukujących złość.
wnioskowanie moralne, gdzie przedstawiane są uczniom dylematy moralne, w których stają przed trudnymi wyborami, opowiadają dlaczego akurat takiego wyboru dokonali, pokazywanie im, że każda sytuacja ma dwie strony i próba zmiany ich spojrzenia.