O szkole

Zaliczamy się do najstarszych szkół specjalnych w Warszawie.
Placówka znajduje się w centrum Woli, co zapewnia dogodny dojazd dzieciom z gmin warszawskich i sąsiednich.
Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci, które mają kłopoty
z realizacją programu nauczania w szkołach masowych.
W naszej szkole otoczone fachową i życzliwą opieką mogą bezstresowo zdobywać wiedzę i umiejętności oraz osiągać sukcesy, co pozwala im uwierzyć we własne możliwości.

Od lat współpracujemy z Akademią Pedagogiki Specjalnej.
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistów
w zakresie rewalidacji.
W pracy dydaktycznej posługujemy się podstawami programowymi ze szkoły masowej. Od najmłodszych klas prowadzona jest nauka obsługi komputerów
i języka angielskiego, z którego nasi uczniowie osiągają najlepsze wyniki
w egzaminach gimnazjalnych.(Więcej o nauczaniu TUTAJ)
Dzieci z klas młodszych uczestniczą również w zajęciach na basenie, gdzie dowożone są szkolnym busikiem.
Po lekcjach nasi uczniowie w oczekiwaniu na rodziców mogą ciekawie spędzać czas w świetlicy oraz uczestniczyć w różnego rodzaju kołach zainteresowań. Uczestnicy tych zajęć odnąszą duże sukcesy poza terenem szkoły.
Utrzymujemy szerokie kontakty z innymi placówkami: organizujemy imprezy, festyny, konkursy przedmiotowe, które są okazją do wspólnej zabawy oraz rywalizacji na różnych polach.
Od lat nasza szkoła organizuje wypoczynek dzieci w ramach LATA I ZIMY W MIEŚCIE. W szkole działa kino domowe, z którego korzystają nasi uczniowie oraz goście.  

OFERUJEMY STAŁĄ POMOC: ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
  • pedagoga
  • psychologa
  • reedukatorów
  • logopedy
  • specjalistów w zakresie gimnastyki korekcyjnej
  • pomoc pielęgniarki
  • leczenie stomatologiczne​
  • pomoc w zakresie żywienia