Świetlica

Otwarta jest w godz. 7 – 17, co umożliwia dzieciom  pobyt przed rozpoczęciem lekcji, a po skończonych lekcjach oczekiwanie na rodziców bądź opiekunów. Świetlica obejmuje trzy różne sale, gdzie przebywają dzieci
w zależności od wieku i mogą uczestniczyć w 
następujących zajęciach:

 • rytmika
 • zajęcia plastyczne (uczniowie mogą wykonywać prace okazjonalne – dekoracje do sal świetlicowych)
 • nauka piosenek
 • uczestnictwo w inscenizacjach i przedstawieniach prezentowanych
  w świetlicy i na forum szkoły
 • konkursy z nagrodami
 • zabawy i gry w pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu
 • prelekcje na wybrane tematy
 • słuchanie bajek i oglądanie filmów w kinie domowym.
 • Gry stolikowe – planszowe (warcaby, chińczyk, puzzle)

Po lekcjach część uczniów uczęszcza na  koła zainteresowań, które oferuje szkoła, a po skończonych zajęciach wychowankowie wracają do świetlicy.

Nauczyciele aktywizują dzieci w czasie pbytu w świetlicy, pokazują jak ciekawie i aktywnie spędzać czaswolny.

Osoby pracujące z dziećmi zwracają uwagę na kulturę słowa i zachowania
i dbają o to aby każde dziecko czuło się w świetlicy bezpiecznie oraz miło spędzało tu czas.
 

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA