Super uczeń

Wybierany jest przez Radę Pedagogiczną pod koniec każdego roku szkolnego.
Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest uczniowi,ewentualnie uczniom, którzy pod każdym względem mogą być wzorem dla swoich kolegów.
Z przyznaniem tytułu wiąże się atrakcyjna nagroda rzeczowa.