Informacje dla rodziców: godziny pracy sekretariatu, dyżury dyrektorów, psychologów, pedagogów,

 

Sekretariat  czynny – codziennie w godz. 8.15 – 16.00
tel.(22)632-23-86
501-159-466
tel./fax:(22)632-90-75

Dyrektor szkoły – Artur Królikowski 

dyżur dla rodziców:
każdy wtorek i czwartek
godz. 12.00 – 15.00

Wicedyrektor – Tomasz Dobrodziej

dyżur dla rodziców:
poniedziałek –  godz. 10.00 – 12.00
środa – 12.00 – 14.00

Godziny pracy psychologów szkolnych:
rok szk. 2018/19

  Katarzyna 
Czupryna
s.27a
Małgorzata
Mrozowska
s.27a
poniedziałek 8.00 – 15.00 9.00 -10.00
11.00-14.00
wtorek 8.00 – 15.00 9.00 -11.00
środa 13.00 -16.00 8.00 -12.00
13.00-14.00
czwartek 8.00 – 14.00 9.00 – 16.00
piątek 8.00 -14.00 10.00 – 14.00

 
KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI
Katarzyna Czupryna  – wtorek godz. 15.00-16.00 s. 27a
 
Małgorzta Mrozowska;- piątek godz. 14.00-15.00 s. 27a

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

  Adrianna 
Kijuk
s. 27a
Zuzanna 
Mosz
s. 18
poniedziałek 8.00-10.00
11.00-14.00
15.00-16.00
8.00-11.00
wtorek 8.00-15.00 11.00-16.00
środa 8.00-13.30
8.00-11.00
czwartek 8.00-16.00 8.00-12.00
piątek 8.00-13.30 12.00-16.00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI
Adrianna Kijuk  – piątek godz. 13.30-14.30 s.18
 
Zuzanna Mosz  – czwartek godz. 12.00-13.00 s.18
 
PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI

11 września  2018 r.  – zebranie rodziców

16 października 2018 r.  – zebranie rodziców
13 listopada 2018 r.  – dzień otwarty dla rodziców oraz szkolenie dla rodziców

18 grudnia 2018 r. – zebranie rodziców (zagrożenia oceną niedostateczną  na I semestr)

22  stycznia  2019 r. – zebranie rodziców (po radzie klasyfikacyjnej)

5 marca 2019 r. – zebranie rodziców

9 kwietnia 2019 r. – dzień otwarty dla rodziców

7 maja 2019 r.  – zebranie rodziców (zagrożenia oceną niedostateczną  na koniec roku)

21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego.