Informacje dla rodziców: godziny pracy sekretariatu, dyżury dyrektorów, psychologów, pedagogów,

 

Sekretariat  czynny – codziennie w godz. 8.15 – 16.00
tel.(22)632-23-86
501-159-466
tel./fax:(22)632-90-75

Dyrektor szkoły – Artur Królikowski 

dyżur dla rodziców:
każdy wtorek i czwartek
godz. 12.00 – 15.00

Wicedyrektor – Tomasz Dobrodziej

dyżur dla rodziców:
poniedziałek –  godz. 10.00 – 12.00
środa – 12.00 – 14.00

Godziny pracy psychologów szkolnych:
rok szk. 2019/20

  Beata Domańska
parter s. nr 18
Bogumiła Kobuszewska
parter s. nr 27a
poniedziałek 11.30-15.30
8.00-16.00
wtorek 11.30-16.30 8.00-14.00
środa   8.00-16.00
czwartek 8.00-16.30 10.00-12.00
13.00-15.00
piątek 11.30-16.00 8.00-10.00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW

Beata Domańska – poniedziałek godz. 15.30-16.30
Bogumiła Kobuszewska – czwartek godz. 15.00-16.00

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

  Zuzanna Mosz
parter s. nr 18
Adrian Zalewski
parter s. nr 27a
poniedziałek 8.00-11.00 8.00-16.00 
wtorek 11.00-16.00 8.00-13.00 
środa 8.00-11.00   8.00-16.00
czwartek 8.00-12.00 8.00-15.00 
piątek 12.00-16.00  

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA  RODZICÓW

Zuzanna Mosz – środa godz. 11.00-12.00  s. nr 18
Adrian Zalewski – piątek godz. 11.00-12.00 s. nr 27a

 
PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI

10 września  2019 r.  – zebranie rodziców

15 października 2019 r.  – zebranie rodziców
12 listopada 2019 r.  – dzień otwarty dla rodziców oraz szkolenie dla rodziców

17 grudnia 2019 r. – zebranie rodziców (zagrożenia oceną niedostateczną  na I semestr)

21  stycznia  2020 r. – zebranie rodziców (po radzie klasyfikacyjnej)

3 marca 2020 r. – zebranie rodziców

7 kwietnia 2020 r. – dzień otwarty dla rodziców

5 maja 2020 r.  – zebranie rodziców (zagrożenia oceną niedostateczną  na koniec roku)

26 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego.