Scholka

 

s3

Wielikim powodzeniem i zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się szkolna scholka. Celem tych zajęć jest:

  • nauka i pogłębianie treści pieśni religijnych,
  • oprawa muzyczna Mszy św. w czasie rekolekcji szkolnych, a także podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego w kościele,
  • udział w jasełkach,
  • uświetnianie Mszy św. dla parafian, ze szczegónym udziałem dzieci,
  • współpraca z kółkiem teatralnym i pomoc w przygotowaniu bajek i okazjonalnych przedstawień np. z okazji Dnia Babci i Dziadka,
  • Udział w konkursach i festiwalach muzycznych. s1