Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny inicjuje i organizuje następujące imprezy i akcje na terenie całej szkoły:

  • kiermasze świąteczne
  • przerwy z muzyką
  • kronikę wydarzeń, gazetkę ścienną
  • dekorację placówki
  • okazjonalne przedstawienia teatralne
  • pomoc nauczycielom w czasie przerw
  • opiekę nad grobem sanitariuszek z Powstania Warszawskiego
  • pomoc koleżeńską
  • dyskoteki szkolne
  • konkursy