Rewalidacja

Ma na celu przywrócenie lub poprawę sprawności zaburzonych funkcji organizmu, poprzez specjalistyczne oddziaływania. Rewalidacja jest procesem ciągłym, odbywającym się na wszystkich lekcjach, ale planowe usprawnianie konkretnych zaburzonych funkcji wymaga oddzielnych zajęć.