Rehabilitacja

nowa_szkoła 006Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie, utrzymanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka.
W trakcie współpracy wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując terapię do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.
Specjalnie dobrane ćwiczenia ukierunkowane są na poprawę osłabionej funkcji, poprawę sprawności ruchowej oraz utrzymanie organizmu w dobrej kondycji. Oddziaływania terapeutyczne kształtują prawidłowe wzorce ruchowe, odpowiednią stabilizację mięśniową, właściwy zakres ruchu
w stawach, korekcję wad postawy, wdrażając do systematycznej aktywności oraz samodzielności w życiu codziennym.