Rada Pedagogiczna

 

 

,

Rada Pedagogiczna wg stanowisk i prowadzonych zajęć obowiązkowych.

DYREKTOR SZKOłY
ARTUR KRÓLIKOWSKI
WICEDYREKTOR SZKOłY
TOMASZ DOBRODZIEJ
PEDAGODZY
ZUZANNA MOSZ, ADRIAN ZALEWSKI
PSYCHOLODZY
BEATA DOMAŃSKA
BOGUMIŁA KOBUSZEWSA
JĘZYK POLSKI HISTORIA WOS
     
MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA
BARBARA LENARCZYK
DOROTA KALISZ
ALICJA JUDASZEWSKA ALICJA JUDASZEWSKA
JĘZYK ANGIELSKI GEOGRAFIA PRZYRODA/BIOLOGIA
ALICJA MARKOWSKA, SONIA LEWANDOWSKA ANDRZEJ RATYŃSKI MIROSŁAWA OSTALSKA
MATEMATYKA FIZYKA CHEMIA
BARBARA CISZEWSKA, MIROSŁAWA OSTALSKA ANDRZEJ RATYŃSKI ANDRZEJ RATYŃSKI
MUZYKA PLASTYKA WF
KRZYSZTOF MIŁOSZ ANNA IWAŃSKA, MAGDALENA PIETRUCHA ARTUR KRÓLIKOWSKI TOMASZ DOBRODZIEJ
KATARZYNA GARBOWSKA
ALICJA NIENAŁTOWSKA
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
INFORMATYKA
TECHNIKA-DREWNO GPOSPODARSTWO DOMOWE
MAŁGORZATA KNIHINICKA DARIUSZ KOBYLAŃSKI ANNA IWAŃSKA, MAGDALENA PIETRUCHA
LOGOPEDIA REEDUKACJA GIMNASTYKA KOREKCYJNA
GRAŻYNA ŻELAZNY, PATRYCJA KASZA, MAGDALENA SOCIK BARBARA LENARCZYK, MARIA MAJ KOWALSKA MAGDALENA PACHNICKA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
KATARZYNA WŁODARCZYK
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
TOMASZ DOBRODZIEJ
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
AGATA BAŁDYGA, ANNA GRĄDZIEL, ILONA KAMIŃSKA,
MAGDALENA KRAWCZYK, MAGDALENA KRÓL, ELŻBIETA ROSIAK
KLASY DLA DZIECI REALIZUJĄCYCH PROGRAM DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM
 ZUZANNA BOROWIEC, DOROTA FROŁOW, ANNA GOŁKO-CIEŚLAK,
MARTA GRZEGORCZYK, MARIA MAJ-KOWALSKA, MAGDALENA KRÓL,
SONIA LEWANDOWSKA, MARTA MARKOWICZ, EWA MĘDRZECKA,
MARTYNA NOŻEWSKA, KATARZYNA WŁODARCZYK,
BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI
ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 
MAGDALENA PODMOKŁY
ZAJĘCIA METODĄ TOMATISA
AGNIESZKA MUCHA
ŚWIETLICA
EDYTA DZIERŻANOWSKA (kierownik świetlicy),
SYLWIA GROCHALA,KINGA KIERZNOŻYCKA, KONRAD PYREK,
MARTA STĘPNIEWSKA, AGNIESZKA USIĄDEK,
KATARZYNA WILK, MARLENA WAWRZAK.
BIBLIOTEKA
IRENA MARCINKIEWICZ
RELIGIA
JUSTYNA DOMAŃSKA, AGNIESZKA KOTOWICZ