Rada Pedagogiczna

 

 

Rada Pedagogiczna wg stanowisk i prowadzonych zajęć obowiązkowych.

DYREKTOR SZKOłY
ARTUR KRÓLIKOWSKI
WICEDYREKTOR SZKOłY
TOMASZ DOBRODZIEJ
PEDAGOG
ADRIANNA KIJUK, ZUZANNA MOSZ
PSYCHOLOG
KATARZYNA CZUPRYNA  

MAŁGORZATA MROZOWSKA

JĘZYK POLSKI HISTORIA WOS
     
MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA
BARBARA LENARCZYK
EWA ŚWIDERSKA   
DOROTA KALISZ
ALICJA JUDASZEWSKA ALICJA JUDASZEWSKA
JĘZYK ANGIELSKI GEOGRAFIA PRZYRODA/BIOLOGIA
ALICJA MARKOWSKA, SONIA LEWANDOWSKA ANDRZEJ RATYŃSKI MIROSŁAWA OSTALSKA
MATEMATYKA FIZYKA CHEMIA
BARBARA CISZEWSKA, MIROSŁAWA OSTALSKA
EWA ŚWIDERSKA
ZOFIA MARKIEWICZ
ANDRZEJ RATYŃSKI ANDRZEJ RATYŃSKI
MUZYKA PLASTYKA WF
KRZYSZTOF MIŁOSZ ANNA IWAŃSKA, MAGDALENA PIETRUCHA ARTUR KRÓLIKOWSKI TOMASZ DOBRODZIEJ
KATARZYNA GARBOWSKA
ALICJA NIENAŁTOWSKA
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
INFORMATYKA
TECHNIKA-DREWNO GPOSPODARSTWO DOMOWE
MAŁGORZATA KNIHINICKA DARIUSZ KOBYLAŃSKI ANNA IWAŃSKA, MAGDALENA PIETRUCHA
LOGOPEDIA REEDUKACJA GIMNASTYKA KOREKCYJNA
GRAŻYNA ŻELAZNY, PATRYCJA KASZA, MAGDALENA SOCIK BARBARA LENARCZYK, MARIA MAJ KOWALSKA MAGDALENA PACHNICKA
MAGDALENA KRÓLIKOWSKA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
KATARZYNA WŁODARCZYK
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
TOMASZ DOBRODZIEJ
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
ANNA GRĄDZIEL, MAGDALENA KRÓLIKOWSKA, 
 ANNA SIENIAWSKA, MAGDALENA KRÓL, BARBARA PIECHNA
KLASY DLA DZIECI REALIZUJĄCYCH PROGRAM DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM
MAGDALENA PIETRUCHA,  
MARIA MAJ-KOWALSKA, ANNA GOŁKO-CIEŚLAK,
BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI, IZABELA MERING, KATARZYNA WŁODARCZYK,
DOROTA FROŁOW, MARTA GRZEGORCZYK
ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 
MAGDALENA PODMOKŁY
ZAJĘCIA METODĄ TOMATISA
AGNIESZKA MUCHA
ŚWIETLICA
EDYTA DZIERŻANOWSKA (kierownik świetlicy),
MARTA STĘPNIEWSKA, ELŻBIETA WIŚNIEWSKA, DOROTA KALISZ
MARTYNA ŻELEŹNIK, MARLENA WAWRZAK, MONIKA KAMIŃSKA
 
RELIGIA
JUSTYNA DOMAŃSKA, AGNIESZKA KOTOWICZ