Pierwszy dzień wiosny

Zwany również „Dniem wagarowicza” jest inny od zwykłego dnia
w szkole. W miejsce zajęć dydaktycznych organizowane są
konkursy i konkurencje o charakterze sportowym. Całą imprezę przygotowują nauczyciele WF. 
Tradycją w tym dniu stały się mecze: uczniowie kontra nauczyciele, które cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności.

zd12a