Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa
Jest to metoda treningu słuchowego, która polega na wykształceniu uwagi słuchowej poprzez mikro gimnastykę mięśni ucha. Stymulacja słuchowa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych,
i z problemami koordynacji senso – motorycznej.

Trening słuchowy jest metodą nieinwazyjną. Jego program jest dostosowany do potrzeb dziecka i stale monitorowany. W czasie treningu dziecko słucha programów dźwiękowych składających się z dźwięków filtrowanych, muzyki Mozarta, śpiewów gregoriańskich. Słuchanie odbywa się przez specjalistyczne słuchawki stymulujące percepcję powietrzną
i percepcję kostną. W czasie treningu dziecko może się bawić, rysować. Zajęcia metodą Tomatisa składają się z kilku sesji i odbywają się na terenie naszej szkoły.

Przewidywane efekty treningu słuchowego:

  • wyeliminowanie nadwrażliwości słuchowej
  • poprawa koncentracji uwagi
  • wyciszenie ucznia
  • uczynienie z ucha prawego ucho wiodące, co poprawi szybkość odbierania informacji drogą słuchową
  • poprawa w przetwarzaniu informacji słuchowych
  • poprawa kompetencji językowych
  • poprawa umiejętności szkolnych takich jak zapamiętywanie, przetwarzanie i porządkowanie danych
  • polepszenie umiejętności motorycznych: równowagi i koordynacji ruchów ciała.