Maile do nauczycieli

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
imię i nazwisko adres mailowy 
Katarzyna Czupryna sps147.czuprynakatarzyna@gmail.com
Adrianna Kijuk sps147.kijukadrianna@gmail.com
Zuzanna Mosz sps147.moszzuzanna@gmail.com
Małgorzata Mrozowska sps147.mrozowskamalgorzata@gmail.com
NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY KLAS 1-3
imię i nazwisko adres mailowy 
Dorota Frołow sps147.frolowdorota@gmail.com
Anna Grądziel sps147.annagradziel@gmail.com
Marta Grzegorczyk sps147.martagrzegorczyk@gmail.com
Magdalena Krawczyk sps147.krawczykmagdalena@gmail.com
Ilona Kamińska sps147.kaminskailona@gmail.com
Magdalena Król sp147.magdalenakrol@gmail.com
Magdalena Królikowska sps147.krolikowskam@gmail.com
Sonia Lewandowska sps147.lewandowskasonia@gmail.com
Anna Sieniawska sps147.sieniawskaturowska@gmail.com
NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY KLAS 4-8 I GIMNAZJUM
imię i nazwisko adres mailowy 
Zuzanna Borowicz sps147.borowiczzuzanna@gmail.com
Barbara Ciszewska sps147.ciszewskabarbara@gmail.com
Anna Gołko-Cieślak sps147.golkocieslakanna@gmail.com
Alicja Judaszewska sps147.judaszewskaalicja@gmail.com
Małgorzata Kobylańska sps147.kobylanskamalgorzata@gmail.com
Maria Maj-Kowalska sps147.majkowalskamaria@gmail.com
Alicja Nienałtowska sps147.nienaltowskaalicja@gmail.com
Mirka Ostalska sps147.ostalskamirka@gmail.com
Magda Pietrucha sps147.pietruchamagda@gmail.com
Ewa Świderska sps147.swiderskaewa@gmail.com
Katarzyna Włodarczyk sps147.wlodarczykkatarzyna@gmail.com
Bogusław Wróblewski sps147.wroblewskiboguslaw@gmail.com
Martyna Żeleźnik sps147.zeleznikmartyna@gmail.com
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY
imię i nazwisko adres mailowy 
Justyna Domańska sps147.justynadomanska@gmail.com
Katarzyna Garbowska sps147.garbowskakatarzyna@gmail.com
Małgorzata Knihinicka sps147.knihinickamalgorzata@gmail.com
Dariusz Kobylański sps147.kobylanskidariusz@gmail.com
Agnieszka Kotowicz sps147.agnieszkakotowicz@gmail.com
Zofia Markiewicz sps147.markiewiczzofia@gmail.com
Krzysztof Miłosz sps147.miłoszkrzysztof@gmail.com
Andrzej Ratyński sps147.ratynskiandrzej@gmail.com
Krystyna Skadorwa sps147.skadorwakrystyna@gmail.com
NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI
imię i nazwisko adres mailowy 
Karol Grochala sps147.grochalakarol@gmail.com
Patrycja Kasza sps147.kaszapatrycja@gmail.com
Agnieszka Mucha sps147.muchaagnieszka@gmail.com
Magdalena Pachnicka sps147.magdalenapachnicka@gmail.com
Magdalena Podmokły sps147.magdalenapodmokly@gmail.com
Magdalena Czubak sps147.czubakmagdalena@gmail.com
Grażyna Kwiatkowska-Żelazny sps147.zelaznygrazyna@gmail.com
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
imię i nazwisko adres mailowy 
Katarzyna Bukalska sps147.bukalskakatarzyna@gmail.com
Edyta Dzierżanowska sps147.dzierzanowskaedyta@gmail.com
Dorota Kalisz sps147.kaliszdorota@gmail.com
Monika Kamińska sps147.kaminskamonika@gmail.com
Elzbieta Rosiak sps147.rosiakela@gmail.com
Anna Polens sps147.polensanna@gmail.com
Marta Stępniewska sps147.stepniewskamarta@gmail.com
Katarzyna Wilk sps147.wilkkatarzyna@gmail.com
BIBLIOTEKA
Irena Marcinkiewicz sps147.marcinkiewiczi@gmail.com