Logopedia

Zajęcia logopedyczne obejmują dzieci z wadami wymowy
i nieprawidłowościami w rozwoju mowy. Realizowane są na podstawie indywidualnego programu terapii mowy opracowanego w oparciu o potrzeby i możliwości każdego dziecka.
U podopiecznych koryguje się następujące nieprawidłowości:

  • opóźniony rozwój mowy
  • dyslalię
  • dyzartrię
  • jąkanie oraz niedokształcenie mowy pochodzenia korowego
  • wady złożone

sala logopedyczna-d
W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy: muzykoterapii, integracji sensorycznej, metody dobrego startu, pedagogiki zabawy, kinezjologii edukacyjnej P.Denisona. Stosuje się także komputerowe wsparcie terapii logopedycznej oraz metody wspomagające.