Koło turystyczne

Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze działa od kilku lat. Przyświecają mu następujące cele:

  • rozbudzenie ciekawości poznawczej wśród uczniów
    i uwrażliwienie ich na piękno przyrody ojczystej
  • pokazanie uczniom ( w miarę możliwości) najpiękniejszych miejsc i zabytków w naszym kraju
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas podróży oraz zwiedzania.

Dzieci zobaczyły już niemal wszystkie większe miasta w Polsce. Uczestniczyły też w projekcie "Jak to zrobiome".
W ramach tego projektu zwiedziły fabrykę samochodów, samolotów oraz stocznię. Wędrowały też szlakami Puszczy Kampinowsiej.
Przed nami kolejne wyzwania.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
1tu
tur2
3tu
4 tu
tur5
2tu
108
tur10
tur9
tur7
tur6
tur3
tur11