Koło fotograficzne

Celem tych zajęć jest:

  • nabywanie umiejętności fotografowania
  • rozwijanie kreatywności oraz twórczości uczniów
  • rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu
  • rozwijanie wrażliwości na piękno obrazu

W czasie zajęć uczniowie:

  • poznają obsługę aparatu cyfrowego oraz sposoby przesyłania zdjęć do komputera,
  • poznają zasady kompozycji kadru zdjęciowego,
  • nauczą się obróbki i retuszu zdjęć przy użyciu komputerowych programów graficznych.

 Dla pełnego osiągnięcia zamierzonych celów planuje się przeprowadzenie warsztatów plenerowych, podczas których uczestnicy grupy będą mogli wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii.

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.00 (co dwa tygodnie)

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Patryk Kamiński 4
SW3
S4
R4
R3
R2
R1
PK7
PiK3
P3
PK3
Grupowe
Patryk Kamiński 5
Patryk Kamiński 7
Patryk Kamiński 8
Patryk Kamiński 10
Patryk Kamiński 12
Robert Aleksandrowicz 2
Robert Aleksandrowicz 3
Robert Aleksandrowicz 4
Robert Aleksandrowicz 8
Robert Aleksandrowicz 9
Robert Aleksandrowicz 10
Robert Aleksandrowicz 11
Sebastian Wojtasik 2
Sebastian Wojtasik 3
Sebastian Wojtasik 4
Sebastian Wojtasik 5
Sebastian Wojtasik 7
Weronika Łukasiewicz 1
Weronika Łukasiewicz 2
Weronika Łukasiewicz 3
Weronika Łukasiewicz 4
Weronika Łukasiewicz 5
Weronika Łukasiewicz 6