Integracja sensoryczna

siTeoria integracji sensorycznej zakłada, ze prawidłowe psychofizyczne funkcjonowanie człowieka zależne jest od właściwego odbioru, rejestracji, przetwarzania i interpretowania wrażeń zmysłowych, czyli informacji sensorycznych napływających przez receptory
a więc od prawidłowej integracji sensorycznej.
Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych sensorycznych. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane
u wszystkich dzieci.
Terapia integracji sensorycznej polega na normalizacji pracy systemów odpowiedzialnych za interpretację i rozróżnianie wrażeń czuciowych, prawidłową interpretację informacji położenia ciała w przestrzeni, położenia poszczególnych części ciała w stosunku do siebie, normalizację systemu dotykowego i poprawie funkcjonowania syste
mu wzrokowego. Uczniowie naszej szkoły, u których zdiagnozowano nieprawidłowości w zakresie integracji wrażeń sensorycznych uczęszczają na takie zajęcia.