ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ
3 WRZEŚNIA O GODZ. 9.00 W SALI GIMNASTYCZNEJ.