LATO W MIEŚCIE-WYTYCZNE

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni kandydatów
Programu Lato w Mieście 2018

Na podstawie zarządzenia nr 924/ 2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 25 maja 2017r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato w Mieście, nabór dzieci
i młodzieży do Warszawskiego Programu Lato w Mieście 2018 będzie prowadzony w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem:

warszawa-latowmiescie.poz.edu.pl
Możliwość logowania się kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacji rozpocznie się 17 maja 2018 r. od godziny 12.00 i będzie trwać do 29 maja 2018 r. do godziny 12.00.
Wypełnioną elektronicznie kartę należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce do której zgłoszono dziecko.
Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl
Warszawa 14.05.2018r.