Bal pożegnalny absolwentów

Ach co to był za bal! 17 czerwca sala gimnastyczna w naszej szkole zamieniła się
w przepiękną salę balową, w której nasi absolwenci wraz z gronem rodziców, nauczycieli i pomocników nauczycieli świętowali ukończenie szkoły. Uroczystość rozpoczęła się odtańczeniem poloneza przez naszych absolwentów, którym towarzyszyli pedagodzy. Następnie nastąpiły podziękowania od przedstawicieli rodziców dla dyrektora p. Artura Królikowskiego, wicedyrektora –
p. Tomasza Dobrodzieja oraz poprzedniego dyrektora  – p. Stefana Podmokłego
i wszystkich wychowawców klas kończących szkołę (8a, 8c, 8d, IIIa, IIIb, IIIc, IIIe) za wkład pracy pedagogicznej w wychowanie i edukację naszych uczniów.
Po podziękowaniach była pyszna obiadokolacja, a później wielkie balowanie przy znanych przebojach. W międzyczasie odbywały się konkursy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Było wiele radości i wspaniała atmosfera, która udzieliła się wszystkim uczestnikom zabawy. Należy jeszcze dodać, że wszyscy zaproszeni otrzymali przy wyjściu drobne upominki wraz z podziękowaniem za przybycie na bal. To dzięki staraniom  pań: Marty Ulatowskiej, Anny Jaworskiej i Anny Zęgoty oraz  pomocy innych rodziców naszych uczniów zorganizowana została tak piękna impreza,nktórą nasi absolwenci oraz wszyscy inni uczestnicy będą długo wspominać.