Komunikat w sprawie planowanego strajku w oświacie

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły informuje, że w Szkole Podstawowej nr 147 kontynuowana jest akcja strajkowa. 
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem.
Proszę o rozważenie możliwości pozostawienia Państwa dzieci
w domach. Uczniowie, których oboje rodzice pracują będą mieli zapewnione
w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Informacja o zakończeniu akcji strajkowej będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość.

Artur Królikowski – dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147. 


Poniżej zamieszczone są informacje, które mogą być Państwu przydatne:

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

Informacje dla rodziców w związku z planowanym strajkiem

Prezentacja: Planowany strajk nauczycieli

Oświadczenie dla pracodawcy

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

 Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15