Szkolny konkurs kolęd

9 stycznia odbył się w naszej szkole coroczny Festiwal Kolęd. Organizatorami imprezy byli pan Krzysztof Miłosz i pani Krystyna Skadorwa. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas. Imprezę rozpoczął występ Maksymiliana z klasy IIa gimnazjum, zdobywcy pierwszej nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd, zorganizowanym przez naszą szkołę. Doskonała organizacja i atmosfera festiwalu pozwoliła zaprezentować swoje talenty licznym uczestnikom. Każdy z nich otrzymał za swój występ drobną nagrodę. Po feriach czekamy na ogłoszenie werdyktu jury
i przyznanie głównych nagród.