Śniadanie wielkanocne

W środę 12 kwietnia, tuż przed przerwą świąteczną, zgodnie
z tradycją szkoły mieliśmy śniadanie wielkanocne. Jak co roku, przy stołach ozdobionych symbolami wielkanocnymi usiedli uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami.
Po śniadaniu udaliśmy się
na mszę św. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych.