Święto Babci i Dziadka

12 lutego odbyła się w szkole uroczystość, na którą zaproszeni zostali babcie
i dziadkowie naszych uczniów. Dzieci z klas 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 4c, 4d i 5c starannie przygotowywały się do występów, żeby jak najlepiej zaprezentować się przed swoimi bliskimi. Udało im się to bardzo dobrze, co pokazują między innymi poniższe zdjęcia.